Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Lucidus tekst, gevestigd aan W. van Pruisenlaan 91, 2807 KH Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.lucidustekst.nl
W. van Pruisenlaan 91
2807 KH Gouda
+31 6 57 255 256
contact@lucidustekst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lucidus tekst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Functieomschrijving en organisatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lucidus tekst verzamelt geen gegevens over personen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lucidus tekst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lucidus tekst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn:

 • de noodzaak om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren, en/of
 • toestemming van de persoon om wie het gaat

Geautomatiseerde besluitvorming

Lucidus tekst maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lucidus tekst bewaart uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gepubliceerde artikelen worden oneindig bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lucidus tekst verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij verstrekt deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien van toepassing sluiten wij met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen wij ervoor dat er op een zorgvuldige wijze met uw gegevens wordt omgegaan. Lucidus tekst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lucidus tekst gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om:

 • uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucidus tekst
 • u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar contact@lucidustekst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lucidus tekst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lucidus tekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@lucidustekst.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.